ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΔΡΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΦΜ 801525744 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 158507527000